top of page
OverPage-0 11.jpeg

Kết nối qua app

Điều khiển bí mật

'Rung động' bất chấp khoảng cách

Kết nối Bluetooth

​Điều khiển trực tiếp qua điện thoại

​APP với nhiều tính năng: Game, Âm thanh, Báo thức rung, Kết nối với partner...

Sexting và điều khiển máy rung của partner kể cả khi ở xa

Tận hưởng sự kiểm soát

đầy riêng tư & bí mật

​ở nơi đông người

Hướng dẫn sử dụng

IMG_6029.PNG

1. Tải app & đăng ký tài khoản

Tải APP ‘Magic Motion’ trên App Stores (iOS) hoặc CH Play (Android).

Đăng nhập vào APP và đăng ký tên mà bạn muốn.

Lưu ý: APP sẽ không thu thập thông tin cá nhân của bạn và không yêu cầu bạn kết nối/cung cấp thêm thông tin từ bất kỳ tài khoản nào khác.

unnamed.png

Magic Motion

download (1).png