top of page
OverPage-0 11.jpeg

Kết nối qua app

Điều khiển bí mật

'Rung động' bất chấp khoảng cách

Kết nối Bluetooth

​Điều khiển trực tiếp qua điện thoại

​APP với nhiều tính năng: Game, Âm thanh, Báo thức rung, Kết nối với partner...

Sexting và điều khiển máy rung của partner kể cả khi ở xa