IMG_6088.JPG

​BST Máy rung Điều khiển qua App mới

Magic Dante

Magic Nyx

​​Máy rung C-Spot gắn quần lót điều khiển qua APP

Magic Umi

​​Máy rung 2 motor

điều khiển qua APP

Magic Equinox

IMG_6089.PNG

​​Máy rung Anal hít tường

​điều khiển qua APP

Vòng rung dương vật thông minh cho cặp đôi điều khiển qua APP

Magic Fugu

​​Máy rung đa điểm

​điều khiển qua APP

IMG_6086.JPG

Alo, em à?

Nhớ anh không, nhớ à?